image banner
Về việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thực hiện ct Hồ Đăk R' Tan xã Đăk r' Tih huyện tuy Đức tỉnh Đăk Nông (đợt 1)
Số ký hiệu văn bản 06/TB-QLDA&PTQĐ
Ngày ban hành 15/01/2024
Ngày hiệu lực 15/01/2024
Trích yếu nội dung Về việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thực hiện ct Hồ Đăk R' Tan xã Đăk r' Tih huyện tuy Đức tỉnh Đăk Nông (đợt 1)
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Quy hoạch sử dụng đất
Người ký duyệt Lê Tiến Liên
Tài liệu đính kèm