image banner
Kế hoạch thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Tuy Đức năm 2024
Số ký hiệu văn bản 30/KH-UBND
Ngày ban hành 17/01/2024
Ngày hiệu lực 17/01/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Tuy Đức năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Thương binh, Lao động, Xã hội
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm