image banner
Thông báo kết quả kỳ họp chuyên đề lần thứ 10 HĐND huyện
Số ký hiệu văn bản 17/TB-HĐND
Ngày ban hành 19/01/2024
Ngày hiệu lực 26/01/2024
Trích yếu nội dung Thông báo kết quả kỳ họp chuyên đề lần thứ 10 HĐND huyện
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm