image banner
Quyết định Về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh
Số ký hiệu văn bản 10/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/01/2024
Ngày hiệu lực 04/01/2024
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thể thao và Du lịch
Người ký duyệt Tôn Ngọc Hạnh
Tài liệu đính kèm