image banner
Thông báo tiếp nhận vào viên chức năm 2024
Số ký hiệu văn bản 29/TB-UBND
Ngày ban hành 20/03/2024
Ngày hiệu lực 20/03/2024
Trích yếu nội dung Thông báo tiếp nhận vào viên chức năm 2024
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Quản lý cán bộ, công chức, biên chế, nhân lực
Người ký duyệt Đinh Ngọc Nhân
Tài liệu đính kèm