image banner
triển khai thực hiện Đề án " nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng bộ pháp điển" trên địa bàn huyện
Số ký hiệu văn bản 134/KH-UBND
Ngày ban hành 17/04/2024
Ngày hiệu lực 17/04/2024
Trích yếu nội dung triển khai thực hiện Đề án " nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng bộ pháp điển" trên địa bàn huyện
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt Đinh Ngọc Nhân
Tài liệu đính kèm