image banner
Luật Viễn thông 2023, số 24/2023/QH15
Số ký hiệu văn bản 24/2023/QH15
Ngày ban hành 13/06/2024
Ngày hiệu lực 13/06/2024
Trích yếu nội dung Luật Viễn thông 2023, số 24/2023/QH15
Hình thức văn bản Khác
Lĩnh vực Văn bản QPPL Trung ương
Người ký duyệt Phạm Thanh Hà
Tài liệu đính kèm