image banner
Nghị quyết Miễn nhiệm Uỷ viên UBND huyện Nguyễn Văn Bình
Số ký hiệu văn bản 12/NQ-HĐND
Ngày ban hành 20/06/2024
Ngày hiệu lực 20/06/2024
Trích yếu nội dung Nghị quyết Miễn nhiệm Uỷ viên UBND huyện Nguyễn Văn Bình
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nghị quyết HĐND
Người ký duyệt Hồ Xuân Hậu
Tài liệu đính kèm