image banner
Tổng số: 19
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
241/TB-UBND 29/11/2023
Thông báo niêm yết thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch
Lượt xem: 0
2291/UBND-TNMT 27/11/2023
Triển khai, thực hiện Quyết định số 1277_QĐ-TTg ngày 01.11.2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia
Lượt xem: 0
1930/QĐ-UBND 24/11/2023
Quyết định Tặng Thiếp mừng thọ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho người cao tuổi thọ 80, 85 tuổi năm 2024 trên địa bàn huyện
Lượt xem: 0
28/TB-UBND 24/11/2023
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023
Lượt xem: 0
304/TB-HĐND 22/11/2023
Thông báo kết quả kỳ họp chuyên đề lần thứ 9 HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 0
249/KH-UND 22/11/2023
KẾế hoạch Thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở huyện Tuy Đức năm 2024
Lượt xem: 0
25/NQ-HĐND 17/11/2023
phê duyệt danh mục dự án đầu tư công trung hạn thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2021.2025
Lượt xem: 0
26/NQ-HĐND 17/11/2023
thành lập đoàn giám sát chuyên đề của HĐND về huyện thực hiện nghị định 81 của chính phủ năm 2021
Lượt xem: 0
28/NQ-HĐND 17/11/2023
Nghị quyếtbổ sung KH vốn sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện CTr MTQG xây dựng nông thôn mới
Lượt xem: 0
16/2023/TT-BNV 15/11/2023
Thông tư Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu nền giấy
Lượt xem: 0
12