image banner
Thực hiện chuyển đổi số hướng tới xây dựng chính quyền điện tử
Lượt xem: 138

Xác định chuyển đổi số là xu hướng tất yếu, là yêu cầu khách quan của sự phát triển. Từ nhận thức này, huyện Tuy Đức đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn huyện thực hiện chuyển đổi số với nhiều giải pháp đồng bộ và hiệu quả, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, thúc đẩy hoàn thành các chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ về phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng.

Với mục tiêu: Xây dựng, phát triển chính quyền số của huyện có mô hình hoạt động phù hợp, được vận hành an toàn, dựa trên dữ liệu và công nghệ số, để có khả năng cung cấp dịch vụ chất lượng hơn, đưa ra quyết định kịp thời hơn, ban hành chính sách tốt hơn, sử dụng nguồn lực tối ưu hơn. Đồng thời tiếp tục đầu tư, nâng cấp, tái cấu trúc hạ tầng CNTT, phát triển nền tảng số để phục vụ kết nối, quản lý các nguồn lực, dữ liệu của cơ quan nhà nước một cách an toàn, linh hoạt, ổn định, hiệu quả. Huyện đã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, người đứng đầu chịu trách nhiệm trực tiếp về phát triển Chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng tại cơ quan, đơn vị mình. Rà soát, ban hành kịp thời các văn bản pháp luật, văn bản hướng dẫn triển khai, đẩy mạnh ứng dụng CNTT, phát triển Chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn huyện. Xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ cán bộ chuyên trách CNTT trong các cơ quan nhà nước; Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác chuyển đổi số trong phát triển kinh tế – xã hội. UBND huyện Tuy Đức đã tập  trung  chỉ đạo  các phòng,  ban chuyên  môn,  UBND  các  xã,  các cơ quan truyền  thông  tập  trung  tuyên  truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn  huyện  bằng  nhiều  hình thức, phương pháp  khác nhau: Thông  qua  các  Trang  thông tin điện  tử,  các fanpage trên mạng xã hội như Zalo, Facebook, hệ thống truyền thanh cơ sở. Đồng thời tham mưu Ban Thường  vụ Huyện ủy  ban  hành Chương trình hành động số 16-CTr/HU ngày 04/3/2022 của Huyện ủy về chuyển đổi số huyện Tuy Đức đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đồng  thời  ban  hành  các  kế hoạch giai đoạn,  hàng năm và các văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai gắn với từng nhiệm vụ, chức năng của từng phòng ban, đơn vị theo tinh thần chuyển đổi số đối với ngành nào, lĩnh vực nào thì ngành đó, đơn vị đó chủ trì và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện.

Anh-tin-bai

Trong thời gian tới huyện Tuy Đức Tiếp tục đẩy mạnh triển khai, ứng dụng các dịch vụ, giải pháp phục vụ người dân, doanh nghiệp tiếp cận với các dịch vụ số, đồng thời phát triển nguồn nhân lực, nâng cao nhận thức về chuyển đối số, triển khai các hoạt động phát triển Chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Đắk Nông 24° - 25° icon
image advertisement
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1